Isikuandmeid töötleb Rehviekspert OÜ, Tuuliku tee 2, Tallinn. Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Rehviekspert.ee e-poe kliendile edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Rehviekspert OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist. Rehviekspert.ee e-poe klient annab Rehviekspert OÜ’le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Maksevõimalused

4 Rehvi kojuvedu üle Eesti 9.90€